Великото навън

С раждането си започваме да учим. Обучават ни родителите, по-големите ни братя и сестри, роднини… после тръгваме на детска градина, училище… Години наред думата „обучавам“ и производните й постоянно присъстват в живота ни – всеки ден!

Знаем ли какво означава глаголът „обучавам“? В книгата „Неврозата на властта“ авторът проф. Валдо Бернаскони твърди, че буквалният превод от латински на „обучавам“ е „извеждам навън„. 

Как се случи така, че днес етимологичният смисъл на „обучавам“ е толкова фатално далече от прекия смисъл на думата? Замисляме ли се, че децата днес прекарват критично малко време навън? 

Резултатите от това са свързани както със здравето на децата, така и със способностите им да се впишат в днешния свят. Малкото време навън е основна причина за неспособността им да разбират, да мислят критично, да са уверени в себе си, да са креативни и осъществени като личности!

Понякога се питаме къде изчезва детското любопитство и защо възрастните забравят, че откривателството, приключението и приятелството развиват най-важните умения. Къде може да се случи това? В реални игри и ситуации навън. Сред природата или в творческа среда. Тогава децата участват активно, придобиват увереност, развиват характер. А кой е учителят? 

Ситуацията. Концепциите, с които работим всеки ден, имат абстрактна природа. Често думите не са достатъчни. Ситуацията навън е тази, която ни дава естествената среда за разбиране на абстрактната природа. Нужен ни е лесен и естествен начин да споделяме убедително и атрактивно нашите мисли, да привличаме и задържаме вниманието на нашите събеседници от различни възрасти.

Децата и Великото Навън – за какво е целият шум? 

Философията на природното сезонно училище в село Горна Бела речка и основните принципи, които следваме в процеса на учене: 

  • УЧИМ като наблюдаваме и задаваме въпросите, които ни вълнуват!
  • УЧИМ като смесваме нещата – в живота нищо не е само математика, език или химия!
  • УЧИМ като следваме системата на природата – сезоните, дърветата, птиците, водата, въздуха, небето, звездите, билките, горските гъби и горските плодове, буболечките и мравките.

ВЕЛИКОТО НАВЪН е концепция на базата на идеята за личното пространство и личното темпо, с
което всеки учи и общува със света. Природата не може без децата и децата не могат без
природата. В нашето училище ние изследваме, откриваме, съпреживяваме, наблюдаваме и
задаваме въпросите, които ни вълнуват! Смесваме нещата, защото в живота нищо не е само
математика, език или химия! Следваме системата на природата!
Всеки ден е изпълнен с походи, решаване на проблеми, вземане на решения, игри и работа по
проекти, музика и изкуство. Неизменна част е чистата, сезонна местна прясна и вкусна храна. Ще я приготвяме заедно и ще я споделяме. Ще се учим на принципите на пермакултурата, ще
надникнем в красотата на земята и земното строителство и ще опитаме
да намалим замърсяването.