ОТКРИТА ПОКАНА


Платформата ‘Know-How Show-How’
И Фондация за нова култура

Ви канят на

Уъркшоп за умения по видео-продуциране при документиране на устни традиции
«Съхранявай и предай»

18-24 май 2013
Горна Бела Речка

workshop-show-how.jpg

Искал ли си някога да интервюираш дядо си или баба си за това уникално нещо, което само те могат и знаят? Автор ли си на документални филми и търсиш вдъхновяваща тема? Студент ли си и търсиш интересен проект?
Регистрирай се като репортер на ‘Know-How Show-How’!
Не е нужно да имаш опит като професионален режисьор, за да можеш да участваш, дори телефонна камера е достатъчна. Използвайки нашите семпли указания, ще можеш да направиш видео репортаж.

“Съхранявай и предай” е уъркшоп, организиран от платформата ‘Know-How Show-How’, която съхранява и предава местното природосъобразно знание и мъдрост за бъдещите поколения. Така това знание няма да се изгуби, а устойчивите решения от него ще продължават да се прилагат. Ние правим това чрез откриване на хора със специални знания и документиране на тяхната история. Всички филмчета се събират и публикуват на онлайн платформата www.knowhowshowhow.net.

КАКВО ЩЕ СЕ СЛУЧВА:
Уъркшопът ще се състои в рамките на една седмица - 18-24 май - в село Горна Бела Речка, непосредствено преди фестивала GOATMILK (24-26 май).

Инструктори ще са професионалните автори на документалния филм «ЗАЩО ЩЕ Е ПРЕКРАСЕН ТОЗИ ПЕТЪК” Боряна Пандова и Иван Николов и Дима Стефанова (мултимедиен дизайнер и инициатор на платформата www.knowhowshowhow.net).

Уъркшопът ще включва въведение и инструкции върху техниките на планиране, заснемане и монтиране на документалeн видеорепортаж.
Паралелно с практическата част ще бъде установен и социален контакт с местни участници в района на Бела Речка, чиито истории, практическо знание и мъдрост ще бъдат обект на KHSH репортажите. След тази подготовка ще започне заснемането на историите. Със заснетия материал ще бъдат монтирани и продуцирани кратки документални филмчета. Репортерите ще бъдат напътствани по време на целия процес.

Като заключителна част от съвместната работа ще бъде организирано малко квартално кино в Бела Речка и крайните резултати (кратките документални репортажи) ще бъдат прожектирани по време на фестивала GOATMILK.

Най-добрите ‘Know-How Show-How’ видео репортажи ще бъдат публикувани на български и английски език на онлайн платформата www.knowhowshowhow.net.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

Таксата за участие е 150 лв.
В нея са включени всички разходи по уъркшопа, включително нощувки и храна в селото. Транспортните разходи до Бела Речка НЕ СА включени в таксата.

Максималният брой участници е 10 (десет) души.
Нивото на участниците е от начинаещи до напреднали.
Необходимо е да имате със себе си: видео камера, собствен лаптоп (желателно) и статив за снимане.

За кандидатстване:
пишете до 1 май на info@knowhowshowhow.net кратко мотивационно писмо – защо искате да участвате.

‘Know-How Show-How’ ще осигури две пълни степендии за участници с ограничени финансови възможности, ще покрие транспортните разходи, както и ще осигури необходимите пособия за работа на избраните двама участника.

Одобрените кандидати трябва да преведат таксата за участие преди уъркшопа на банковата сметка на Фондация за нова култура

Райфайзен Банк
Фондация за нова култура
София 1000 ул.Съборна 5
в евро: BG95RZBB91551460434630
в лева: BG60RZBB91551060434614

Уъркшопът «Съхранявай и предай» е реализиран с финансовата подкрепа на Rex Art Ltd фирма от групата на Rex Consulting