ЗА НАС

Кои сме

Фондация за нова култура е независима частна неправителствена организация, основана през 2003-а година в София. Фондацията работи като интердисциплинарна мрежа от журналисти, артисти, историци, писатели, терапевти, учители, дизайнери в областта на новите медии. Развива своите дейности в Северозападна България, основно в село Горна Бела речка.

Селото е част от природен парк Врачански Балкан и от Натура 2000. Намира се на 8 км от град Вършец и на 85 км от София. Има около 60 жители и все по-намаляващ брой кози и овце.

 

Основни цели

Развитие на Северозападния регион чрез Фестивала на спомените GOATMILK и други културни и образователни дейности и проекти. 

Събиране и изследване на лични истории.

Създаване на място на доверие за срещи на хора от различни култури.

 

Ценности

Всеки има право на своя култура и начин, по който да я изразява.

Всеки е автор на собствената си идентичност.

Паметта е мощно средство за “лекуване” на стереотипите.

Изкуствата създават сигурна среда за изговаряне на трудни и травматични теми.

 

Визия

Северозападна България е чисто, екологично, уютно и желано място за работа, творчество и живот.

 

Какво е нова култура

Новата култура може би е просто метафора. Ако културата е начинът, по който играем различни роли, то “новата култура” по-скоро ни напомня, че днес многообразието от роли, които играем, се е увеличило драстично. Това е приятно, но и стряскащо – след като сме толкова много неща, кои сме всъщност?

За да си отговорим, ни е необходима (малко повече) културна чувствителност.

Какво е културна чувствителност?

Културната чувствителност е способност да приемаш и осъзнаваш, че част от ролите, които играеш, са формирани в контекста, в който си израснал и живееш. В този смисъл ние всички сме съвкупност от различни контексти. Добре е да сме съзнателни за това, преди да създаваме нови игри с нови правила и нови роли.

Защо ни е културната чувствителност?

Защото тя ни дарява с радост и възможност да общуваш с другите по-леко и приятно. Започваш да разбираш, че и те, като теб, идват от конкретен контекст, и те, като теб, искат да се освободят от някаква роля, и те, като теб, търсят роля, която да ги вдъхновява.

 

ЕКИП

работещ екип

МАРИАНА АСЕНОВА

ВЛАДИСЛАВ ДАМЯНОВ

 

основатели

ДИАНА ИВАНОВА

МАРИАНА АСЕНОВА

 

контакти

novakultura@gmail.com

mariana@e80.biz

vdamyanov@gmail.com