Месец: април 2019

април 29, 2019
април 16, 2019
април 16, 2019

На вниманието на: Общинския съвет Община Вършец Копие: Инж. Иван Лазаров Кмет, община Вършец ОТВОРЕНО…