Месец: февруари 2021

февруари 1, 2021

ГОЛЕМИЯТ ВЪПРОС: В КАКВО СЕ ПРЕВЪРНАХМЕ? Изминалата 2020 ни промени. Всички. Останахме си вкъщи. Рязко…