Категория: Козе Мляко

юни 15, 2023

ПОЛУЧАВАМЕ НОВИ ОПИТНОСТИ, ЗНАНИЯ И ЦЕННОСТИ.СЪЗДАВАМЕ ЗОНА НА БЕЗГРИЖНИТЕ ХОРА – ЗДРАВИ, СПОКОЙНИ,ЩАСТЛИВИ, СВЪРЗАНИ СЪС…

юни 11, 2023
юни 6, 2023
април 12, 2023
ноември 15, 2022
ноември 9, 2022

#Centriphery Посоки на артистичните изследователски работилници Ако мислим за периферия, представяме си Горна Бела речка.…