Видео

Welcome to GOATMILK 24-28 May 2017

Posted by goatmilk on Tuesday, February 21, 2017

АЗ И МОИТЕ ОБУВКИ / ТУРИЗЪМ ПО МЯРКА
видео от Райна ТеневаПърформанс „АЗ и моите обувки“
видео документация от Светлана ВоличГьоте Институт продуцира краткия документален филм “Спомени”
режисьор Юлия Бакалски


5 кратки видеа
от уъркшопа за умения по видео-продуциране при документиране на устни традиции «Съхранявай и предай»,
проведен от платформата Know-How Show-How през месец май 2013 в Горна Бела речка

THE GOAT IS A GOAT
виж видеото тук

THE YOGA OF KNITTING
виж видеото тук

RECIPE: ELDERBERRY JUICE
виж видеото тук

HOW TO GET GOAT MILK FROM A MAMA GOAT?
виж видеото тук

WHAT SOUND DOES A GOAT MAKE?
виж видеото тук