Видео

Камбаната на Бела Речка
Филм на Юлия Бакалски, 2008

Изоставеният Северозапад – маршрут за един необикновен туризъм
Документален филм на Диана Иванова и Мариана Асенова, 2012
Част 1

Част 2

Фестивал на спомените GOATMILK 2012
Видео на Райна Тенева

Фестивал на спомените GOATMILK 2011
Видео на Павлос Кавандиас

Кратко фейсбук видео GOATMILK 2017

Welcome to GOATMILK 24-28 May 2017

Posted by goatmilk on Tuesday, February 21, 2017

Аз и моите обувки// туризъм по мярка
видео от Райна ТеневаПърформанс „Аз и моите обувки“
видео документация от Светлана Волич


5 кратки видеа
от уъркшопа за умения по видео-продуциране при документиране на устни традиции «Съхранявай и предай»,
проведен от платформата Know-How Show-How през месец май 2013 в Горна Бела речка

THE GOAT IS A GOAT
виж видеото тук

THE YOGA OF KNITTING
виж видеото тук

RECIPE: ELDERBERRY JUICE
виж видеото тук

HOW TO GET GOAT MILK FROM A MAMA GOAT?
виж видеото тук

WHAT SOUND DOES A GOAT MAKE?
виж видеото тук