Фондация "Нова култура" Posts

август 24, 2021 / / Всички

Няма такава дума. Нито на български, нито на английски. Ако видим двете думи, от които…

май 16, 2021 / / Всички
май 7, 2021 / / Всички
февруари 1, 2021 / / Всички

ГОЛЕМИЯТ ВЪПРОС: В КАКВО СЕ ПРЕВЪРНАХМЕ? Изминалата 2020 ни промени. Всички. Останахме си вкъщи. Рязко…

юли 10, 2020 / / Великото навън