Бела Речка Vintage

Направи сам от рециклирани материали

„Бела Речка Vintage“ е ателие на дизайнера Галина Иванова за създаване на нови дрехи, чанти и други предмети от стари материали (например, стари дънки – независимо от вида, цвета или размера), престилки от социализма, стари вратовръзки. (Дрехи трябва да са изпрани!). Ателието има няколко издания в рамките на фестивала GOATMILK и като отделно лятно ателие през 2015 г. Проверявайте сайта ни за следващи ателиета.