Правила за поверителност

Тази Декларация за поверителност описва нашите политики и процедури относно събирането, използването и разкриването на вашата информация, когато използвате Услугата, и ви разказва за вашите права на поверителност и как законът ви защитава.

Тълкуване и дефиниции

Тълкуване

Думите, чиято начална буква е главна, имат значения, определени при следните условия. Следващите дефиниции имат едно и също значение, независимо дали се появяват в единствено или в множествено число.

Дефиниции

За целите на тази Политика за поверителност:

 • Акаунт означава уникален акаунт, създаден за Вас за достъп до нашата Услуга или части от нашата Услуга.

 • Партньор означава юридическо лице, което контролира, се контролира от или е под общ контрол със страна, където "контрол" означава собственост върху 50% или повече от акциите, дялово участие или други ценни книжа с право на глас при избор на директори или друг управителен орган.

 • Компанията (наричана или „Компанията“, „Ние“, „Нас“ или „Нашите“ в това Споразумение) се отнася за novakultura.org.

 • Бисквитките са малки файлове, които се поставят на вашия компютър, мобилно устройство или друго устройство от уебсайт, съдържащи подробности за вашата хронология на сърфиране в този уебсайт сред многобройните му употреби.

 • Държава се отнася за: България

 • Устройство означава всяко устройство, което има достъп до Услугата, като компютър, мобилен телефон или цифров таблет.

 • Лични данни са всякаква информация, която се отнася до идентифицирано лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано.

 • Услугата се отнася за уебсайта.

 • Доставчик на услуги означава всяко физическо или юридическо лице, което обработва данните от името на Компанията. Отнася се за компании или лица на трети страни, наети от Компанията за улесняване на Услугата, за предоставяне на Услугата от името на Компанията, за извършване на услуги, свързани с Услугата, или за подпомагане на Компанията при анализиране на това как се използва Услугата.

 • Данни за използване се отнася до данни, събрани автоматично, или генерирани от използването на Услугата, или от самата инфраструктура на Услугата (например продължителността на посещение на страница).

 • Вие означава физическото лице, което осъществява достъп или използва Услугата, или компанията или друго юридическо лице, от името на което това лице осъществява достъп или използва Услугата, както е приложимо.

Събиране и използване на вашите лични данни

Типове събирани данни

Лични данни

Докато използваме нашата услуга, може да Ви помолим да ни предоставите определена лична информация, която може да се използва, за да се свържем с Вас или да Ви идентифицираме. Личната информация може да включва, но не се ограничава до:

 • Имейл адрес

 • Данни за използване

Данни за използване

Данните за използване се събират автоматично при използване на Услугата.

Данните за използване може да включват информация като адреса на интернет протокола на вашето устройство (напр. IP адрес), тип браузър, версия на браузъра, страниците на нашата услуга, които посещавате, часът и датата на вашето посещение, времето, прекарано на тези страници , уникални идентификатори на устройства и други диагностични данни.

Когато осъществявате достъп до Услугата от или чрез мобилно устройство, ние може да събираме определена информация автоматично, включително, но не само, вида на мобилното устройство, което използвате, уникалния идентификатор на вашето мобилно устройство, IP адреса на вашето мобилно устройство , Вашата мобилна операционна система, типа мобилен интернет браузър, който използвате, уникални идентификатори на устройството и други диагностични данни.

Може също така да събираме информация, която Вашият браузър изпраща, когато посещавате нашата Услуга или когато осъществявате достъп до Услугата от или чрез мобилно устройство.

Технологии за проследяване и бисквитки

Използваме бисквитки и подобни технологии за проследяване, за да проследяваме активността в нашата услуга и да съхраняваме определена информация. Използваните технологии за проследяване са маяци, етикети и скриптове за събиране и проследяване на информация и за подобряване и анализиране на нашата услуга. Технологиите, които използваме, могат да включват:

 • Бисквитки или бисквитки на браузъра. Бисквитката е малък файлпоставени на вашето устройство. Можете да инструктирате Вашия браузър да откаже всички бисквитки или да посочи, когато се изпраща бисквитка. Въпреки това, ако не приемете бисквитките, може да не можете да използвате някои части от нашата услуга. Освен ако не сте коригирали настройките на браузъра си така, че да отказва бисквитки, нашата услуга може да използва бисквитки.
 • Уеб маяци. Някои раздели от нашата Услуга и нашите имейли може да съдържат малки електронни файлове, известни като уеб маяци (наричани също ясни gifs, пикселни тагове и gifs с един пиксел), които позволяват Компанията, например, за да преброи потребителите, които са посетили тези страници или отворили имейл и за други свързани статистически данни за уебсайтове (например записване на популярността на определен раздел и проверка на целостта на системата и сървъра).

Използваме както сесийни, така и постоянни бисквитки за целите, посочени по-долу:

 • Необходими/съществени бисквитки

  Тип: Сесийни бисквитки

  Администрирано от: нас

  Цел: Тези бисквитки са от съществено значение, за да ви предоставят услуги, достъпни чрез уебсайта, и да ви позволят да използвате някои от неговите функции. Те помагат за удостоверяване на потребителите и предотвратяване на измамно използване на потребителски акаунти. Без тези бисквитки услугите, които сте поискали, не могат да бъдат предоставени и ние използваме тези бисквитки само за да ви предоставим тези услуги.

 • Правила за бисквитки/Бисквитки за приемане на известия

  Тип: Постоянни бисквитки

  Администрирано от: нас

  Цел: Тези бисквитки идентифицират дали потребителите са приели използването на бисквитки на уебсайта.

 • Бисквитки за функционалност

  Тип: Постоянни бисквитки

  Администрирано от: нас

  Цел: Тези бисквитки ни позволяват да запомним изборите, които правите, когато използвате уебсайта, като например запомняне на вашите данни за вход или езикови предпочитания. Целта на тези бисквитки е да Ви осигурят по-лично изживяване и да избегнат необходимостта да въвеждате отново предпочитанията си всеки път, когато използвате уебсайта.

За повече информация относно бисквитките, които използваме, и вашия избор по отношение на бисквитките, моля, посетете нашата Политика за бисквитки или раздела Бисквитки на нашата Политика за поверителност.

Използване на вашите лични данни

Компанията може да използва Лични данни за следните цели:

 • За предоставяне и поддържане на нашата Услуга, включително за наблюдение на използването на нашата Услуга.

 • За управление на вашия акаунт: за управление на вашата регистрация като потребител на услугата. Личните данни, които предоставяте, могат да Ви дадат достъп до различни функционалности на Услугата, които са достъпни за Вас като регистриран потребител.

 • За изпълнение на договор: разработването, спазването и поемането на договора за покупка на продуктите, артикулите или услугите, които сте закупили, или на всеки друг договор с Нас чрез Услугата.

 • За да се свържем с Вас: За да се свържем с Вас чрез имейл, телефонни обаждания, SMS или други еквивалентни форми на електронна комуникация, като насочени известия на мобилно приложение относно актуализации или информационни съобщения, свързани с функционалностите, продукти или договорени услуги, включително актуализациите за защита, когато е необходимо или разумно за тяхното внедряване.

 • За да Ви предоставим новини, специални оферти и обща информация за други стоки, услуги и събития, които предлагаме, които са подобни на тези, които вече сте закупили или за които сте запитвали, освен ако не сте избрали да не получават такава информация.

 • За да управлявате вашите заявки: За да присъствате и управлявате вашите заявки към нас.

 • За прехвърляне на бизнес: Можем да използваме вашата информация, за да оценим или извършим сливане, продажба, преструктуриране, реорганизация, прекратяване или друга продажба или прехвърляне на някои или всички наши активи, независимо дали като действащо предприятие или като част от несъстоятелност, ликвидация или подобна процедура, в която личните данни, съхранявани от нас за потребителите на нашата услуга, са сред прехвърлените активи.

 • За други цели: Можем да използваме Вашата информация за други цели, като например анализ на данни, идентифициране на тенденции в употреба, определяне на ефективността на нашите промоционални кампании и за оценка и подобряване на нашата Услуга, продукти, услуги , маркетинг и вашия опит.

Може да споделим вашата лична информация в следните ситуации:

 • С Доставчици на услуги: Можем да споделяме вашата лична информация с доставчиците на услуги, за да наблюдаваме и анализираме използването на нашата услуга, за да се свържем с вас.
 • За прехвърляне на бизнес: Можем да споделим или прехвърлим вашата лична информация във връзка със или по време на преговори за всяко сливане, продажба на активи на Компанията, финансиране или придобиване на цялата или част от нашата бизнес към друга компания.
 • С партньори: Можем да споделим информацията ви с нашите партньори, в който случай ще изискваме от тези филиали да спазват тази Политика за поверителност. Свързаните лица включват Нашата компания майка и всички други дъщерни дружества, партньори в съвместни предприятия или други компании, които Ние контролираме или които са под общ контрол с Нас.
 • С бизнес партньори: Можем да споделяме вашата информация с нашите бизнес партньори, за да ви предложим определени продукти, услуги или промоции.
 • С други потребители: когато споделяте лична информация или по друг начин взаимодействате в обществени зони с други потребители, такава информация може да се преглежда от всички потребители и може да се разпространява публично навън.
 • С Ваше съгласие: Можем да разкрием Вашата лична информация за всякакви други цели с Вашето съгласие.

Запазване на вашите лични данни

Компанията ще запази Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо за целите, посочени в тази Политика за поверителност. Ще запазим и използваме Вашите лични данни до степента, необходима за спазване на нашите законови задължения (например, ако се изисква да запазим данните Ви, за да спазим приложимите закони), разрешаване на спорове и прилагане на нашите правни споразумения и политики.

Компанията също така ще запази Данни за използването за целите на вътрешния анализ. Данните за използване обикновено се съхраняват за по-кратък период от време, освен когато тези данни се използват за укрепване на сигурността или за подобряване на функционалността на нашата услуга, или когато сме законово задължени да съхраняваме тези данни за по-дълги периоди от време.

Прехвърляне на вашите лични данни

Вашата информация, включително Лични данни, се обработват в оперативните офиси на Компанията и на всички други места, където се намират страните, участващи в обработката. Това означава, че тази информация може да бъде прехвърлена към — и поддържана на — компютри, разположени извън Вашия щат, провинция, страна или друга държавна юрисдикция, където законите за защита на данните може да се различават от тези във Вашата юрисдикция.

Вашето съгласие с тази Политика за поверителност, последвано от подаването на такава информация, представлява Вашето съгласие с това прехвърляне.

Компанията ще предприеме всички разумно необходими стъпки, за да гарантира, че Вашите данни се третират сигурно и в съответствие с тази Политика за поверителност и няма да се извършва прехвърляне на Вашите лични данни към организация или държава, освен ако не са налице адекватни контроли, включително сигурността на Вашите данни и друга лична информация.

Изтрийте вашите лични данни

Имате право да изтриете или да поискате да съдействаме за изтриването на Личните данни, които сме събрали за Вас.

Нашата Услуга може да Ви даде възможност да изтриете определена информация за Вас от Услугата.

Можете да актуализирате, промените или изтриете Вашата информация по всяко време, като влезете във Вашия акаунт, ако имате такъв, и посетите раздела за настройки на акаунта, който ви позволява да управлявате личната си информация. Можете също така да се свържете с нас, за да поискате достъп до, коригиране или изтриване на лична информация, която сте ни предоставили.

Моля, имайте предвид обаче, че може да се наложи да запазим определена информация, когато имаме законово задължение или законово основание да го направим.

Разкриване на вашите лични данни

Бизнес транзакции

Ако Компанията участва в сливане, придобиване или продажба на активи, Вашите лични данни може да бъдат прехвърлени. Ще предоставим известие, преди Вашите лични данни да бъдат прехвърлени и да станат предмет на различна Политика за поверителност.

Прилагане на закона

При определени обстоятелства от Компанията може да се изисква да разкрие Вашите лични данни, ако това се изисква от закона или в отговор на валидни искания от страна на публични органи (напр. съд или държавна агенция).

Други законови изисквания

Компанията може да разкрие Вашите лични данни с добросъвестното убеждение, че такова действие е необходимо за:

 • Спазване на правно задължение
 • Защита и защита на правата или собствеността на Компанията
 • Предотвратяване или разследване на възможни неправомерни действия във връзка с Услугата
 • Защита на личната безопасност на потребителите на услугата или обществеността
 • Защита срещу правна отговорност

Сигурност на вашите лични данни

Сигурността на Вашите лични данни е важна за Нас, но не забравяйте, че никой метод за предаване през интернет или метод за електронно съхранение не е 100% сигурен. Въпреки че се стремим да използваме търговски приемливи средства за защита на Вашите лични данни, Ниене може да гарантира неговата абсолютна сигурност.

Поверителност на децата

Нашата услуга не се отнася до никого под 13-годишна възраст. Ние не събираме съзнателно лична информация от никого под 13-годишна възраст. Ако сте родител или настойник и сте наясно, че детето ви ни е предоставило лични Данни, моля свържете се с нас. Ако разберем, че сме събрали Лични данни от лице под 13-годишна възраст без проверка на родителското съгласие, предприемаме стъпки за премахване на тази информация от нашите сървъри.

Ако трябва да разчитаме на съгласието като правно основание за обработване на вашата информация и вашата държава изисква съгласие от родител, може да изискаме съгласието на вашия родител, преди да съберем и използваме тази информация.

Връзки към други уебсайтове

Нашата услуга може да съдържа връзки към други уебсайтове, които не се управляват от нас. Ако щракнете върху връзка на трета страна, ще бъдете насочени към сайта на тази трета страна. Настоятелно Ви съветваме да прегледате Политиката за поверителност на всеки сайт, който посещавате.

Нямаме контрол и не поемаме отговорност за съдържанието, правилата за поверителност или практиките на сайтове или услуги на трети страни.

Промени в тази Политика за поверителност

Може да актуализираме нашата Политика за поверителност от време на време. Ще Ви уведомим за всички промени, като публикуваме новата Политика за поверителност на тази страница.

Ще Ви уведомим чрез имейл и/или ясно известие в нашата услуга, преди промяната да влезе в сила и да актуализираме "Последна актуализация" дата в горната част на тази Политика за поверителност.

Съветваме Ви периодично да преглеждате тази Политика за поверителност за всякакви промени. Промените в тази Политика за поверителност влизат в сила, когато бъдат публикувани на тази страница.

Свържете се с нас

Ако имате въпроси относно тази Политика за поверителност, можете да се свържете с нас:

 • По имейл: help(@)novakultura.org